Alapítványunkról

Alapítók:

Dr. Deák Péter
†Dr. Király Béla
Dr. Valki László
†Dr. Völgyes Iván

Letölthető:

Alapító okirat

Intézményünk megalakulása és főbb feladatai

A Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítványt 1990 novemberében hozta létre néhány lelkes kutató, elméleti szakember azt tapasztalva, hogy a biztonságpolitika és a honvédelem területén intézményi vákuum keletkezett. A rendszerváltás és a közvetlen környezetünkben végbement változások egyfajta szellemi konjunktúrát teremtettek a fenti, sokak számára misztikus területen. Hiányoztak azonban a független nem kormányzati, a világ fejlett részén hosszú évtizedek óta mûködõ intézmények.

Az intézmény fõ feladatai közé tartoznak a nemzetközi és hazai kutatások, szakmai konferenciák szervezése, szakmai tanácsadás biztosítása a hazai, valamint a nemzetközi biztonsági és védelmi kérdések területén. A projekt orientált megközelítés biztosítja az intézmény körül csoportosuló szakértõi gárda szakértelmének maximális felhasználását. Bár az intézményünk figyelmének középpontjában Európa – beleértve a volt Szovjetunió területén létrejött köztársaságokat is – áll, a nemzetközi és gazdasági ügyekkel kapcsolatos érdeklõdésünk kiterjed az egész világra.

A korábbi kutatási projektjeink közül említést érdemelnek:

 • Tízéves biztonsági prognózis
 • Európa kollektív biztonsága a 90-es években
 • A katasztrófa elhárítás biztonságpolitikai összefüggései
 • Fegyveres erõk és a társadalom
 • A magyar hadiipar átszervezésének és átalakításának problémái és kilátásai
 • A hivatásos hadsereg létrehozásának lehetõségei hazánkban
 • Kisebbség és nemzetközi biztonság
 • A Magyar Köztársaság felé irányuló migráció várható alakulása, természete, típusai valamint politikai, jogi, közigazgatási kezelési lehetõségei az elkövetkezõ évtizedekben
 • A NATO és a Visegrádi országok kapcsolata
 • Magyarország biztonsági helyzete a nemzetközi kapcsolatok változó rendszerében
 • A honvédelem gazdasági és jogi kérdései
 • Erõforrások felszabadításának lehetõségei a védelmi erõforrás gazdálkodás hatékonyságának növelésével
 • Az európai biztonsági folyamat intézményülése
 • A fegyveres erõk civil kontrolljának értelmezése

A kutatási projektek többségét a kormányzati szervek, nem kormányzati szervezetek, gazdasági és közéleti személyiségek rendelték meg és finanszírozták.

Gyorselemzéseinkről

Az intézmény képes a hazai és nemzetközi biztonságot érintõ egy-egy aktuális esemény rövid idõn belüli elemzésére, abban szakmai álláspont kialakítására, szakmai tanácsadásra. Ezen „gyorselemzéseinket” megküldjük a különbözõ kormányzati szerveknek, az Országgyûlés illetékes bizottságainak, baráti körünknek és minimális térítés ellenében felajánljuk a kérdés iránt érdeklõdõ szerveknek.

A legutóbbi gyorselemzéseink közé tartoznak:

 • A NATO-bõvítés oroszországi percepciói
 • Az új NATO elõtt és után
 • Jugoszláviai válság új dimenziói
 • Ukrajna
 • A globalizációról
 • Spanyolország NATO csatlakozásának tapasztalatai
 • Magyarország és a nemzetközi terrorizmus
 • Biztonsági kihívások a balkáni válság során
 • Oroszország és a NATO
 • Izrael és a békefolyamat esélyei
 • Ausztria biztonsági filozófiája

Elemzéseink száma ma már meghaladja a százat, és azokat havi rendszerességgel végezzük.

Konferenciáink

Intézményünk minden évben több, a nemzetközi biztonsággal és védelmi ügyekkel foglalkozó hazai és nemzetközi konferenciát szervez. Ezek a konferenciák többek között a semlegesség a posztkommunista Európában, biztonságpolitikai prioritások az ezredfordulón, a fegyveres erõk civil kontrollja, a NATO és Kelet-Közép-Európa: szakadékok és realitások, a magyar hadiipar helyzete, a társadalom és a hadsereg kapcsolata az új demokráciákban, Európa biztonsága 2000-ben, kisebbség és biztonság, katasztrófa elhárítás biztonságpolitikai kérdéseivel foglalkoztak.

Szakmai tanácsadást biztosítunk a kormányzati szerveknek, minisztériumoknak, nem kormányzati szerveknek, politikai pártoknak, valamint akadémiai és oktatási intézményeknek. E speciális tanácsadói szolgáltatásunkat a magyar kormány és különbözõ nemzetközi intézmények egyaránt igénybe vették. Ez a tevékenység minden esetben jól tükrözte szakértõi csapatunk hozzáértését, szakmai tisztességét. Szoros kapcsolatot tartunk fenn, és eredményes együttmûködést valósítunk meg a hozzánk hasonló kérdésekkel foglalkozó hazai és külföldi intézetekkel.

Néhány gondolat a jövõrõl. Munkánkban meg kívánjuk tartani az eddigi, bevált módszereket, azonban néhány területen hangsúlyváltást és tevékenység szélesítését látjuk szükségesnek. Elõtérbe helyezzük a hosszabb (2-3 év) kutatásokat. Ennek középpontjában továbbra is térségünk országainak biztonsági helyzetét, a meglévõ válságok okainak és magoldásának feltárását, a megjelenõ biztonsági fenyegetések és kockázatok elemzését kívánjuk állítani. A NATO-csatlakozásunkat követõen nagyobb figyelmet fordítunk az Európai Unióra, az európai védelmi identitás és az európai biztonsági architektúra kérdéseire. A hazai intézményekkel való együttmûködés továbbfejlesztése mellett elmélyítjük a külföldi intézetekkel való együttmûködést. Szélesíteni szeretnénk a különbözõ gazdálkodó szervezetek irányításába folyó tanácsadói tevékenységet A biztonságpolitika és védelem elméleti és gyakorlati kérdései iránti fokozott érdeklõdés következtében biztosítjuk ösztöndíjasok, aspiránsok foglalkoztatását, valamint a konzultációs és kutatási lehetõséget elsõsorban egyetemisták számára.

Tisztelt Látogató! E rövid bemutatkozás után szeretnénk Önnek is felajánlani szolgáltatásunkat, illetve ha további információkra lenne szüksége szívesen állunk a rendelkezésére.

Szakmai tanácsadás

Szakmai tanácsadást biztosítunk a kormányzati szerveknek, minisztériumoknak, nem kormányzati szerveknek, politikai pártoknak, valamint akadémiai és oktatási intézményeknek. E speciális tanácsadói szolgáltatásunkat a magyar kormány és különbözõ nemzetközi intézmények egyaránt igénybe vették. Ez a tevékenység minden esetben jól tükrözte szakértõi csapatunk hozzáértését, szakmai tisztességét. Szoros kapcsolatot tartunk fenn, és eredményes együttmûködést valósítunk meg a hozzánk hasonló kérdésekkel foglalkozó hazai és külföldi intézetekkel.

 

Néhány gondolat a jövőről

Munkánkban meg kívánjuk tartani az eddigi, bevált módszereket, azonban néhány területen hangsúlyváltást és tevékenység szélesítését látjuk szükségesnek. Elõtérbe helyezzük a hosszabb (2-3 év) kutatásokat. Ennek középpontjában továbbra is térségünk országainak biztonsági helyzetét, a meglévõ válságok okainak és magoldásának feltárását, a megjelenõ biztonsági fenyegetések és kockázatok elemzését kívánjuk állítani. A NATO-csatlakozásunkat követõen nagyobb figyelmet fordítunk az Európai Unióra, az európai védelmi identitás és az európai biztonsági architektúra kérdéseire. A hazai intézményekkel való együttmûködés továbbfejlesztése mellett elmélyítjük a külföldi intézetekkel való együttműködést. Szélesíteni szeretnénk a különböző gazdálkodó szervezetek irányításába folyó tanácsadói tevékenységet A biztonságpolitika és védelem elméleti és gyakorlati kérdései iránti fokozott érdeklõdés következtében biztosítjuk ösztöndíjasok, aspiránsok foglalkoztatását, valamint a konzultációs és kutatási lehetőséget elsõsorban egyetemisták számára.

Tisztelt Látogató! E rövid bemutatkozás után szeretnénk Önnek is felajánlani szolgáltatásunkat, illetve ha további információkra lenne szüksége szívesen állunk a rendelkezésére.