Határozatok tára

Ezen az oldalon megtekintheti a határozatokat év szerinti bontásban
2016

1/2016. (05. 10.) sz. határozat
A kuratórium 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a BHKKA 2015. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Hozzájárul továbbá annak a www.bhkka.hu honlapon történő közzétételéhez s letétbe helyezéséhez.

2/2016. (05. 10.) sz. határozat
A kuratórium 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a BHKKA 2016. évi munkatervét és költségvetési tervét.

2011

1/2011. (03. 22.) sz. határozat

A kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag, 5 szavazattal elfogadták a BHKKA 2010. évi közhasznúsági jelentését, az éves szakmai és pénzügyi beszámolót.

2/2011. (03 22.) sz. határozat

A kuratórium tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadták a 2011. évi munkatervet.

Hatályos: tárgyév december 31.

2010

1/2010. (03. 22.) határozat

A kuratórium egyhangúlag, 5 szavazattal elfogadta a BHKKA 2009. évi közhasznúsági jelentését, az éves szakmai és pénzügyi beszámolót.

2/2010. (03. 22.) határozat

A kuratórium egyhangúlag, 5 szavazattal a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint fogadta el az éves munkatervet.

3/2010. (05. 12.) sz. határozat

A kuratórium egyhangúlag, 7 szavazattal elfogadta, hogy az elektronikus szavazás részletes szabályainak kidolgozását vezeti dr. Szövényi György, határidő: 2010. július 31.

4/2010. (05. 12.) sz. határozat

A kuratórium egyhangúlag, 7 szavazattal elfogadta, hogy a HKKA nemzetközi tevékenységének 2010. évi keretösszege: 250 000 Ft. Megosztása: utazás, szállás, konferencia részvételi díj és az IISS tagsági díja, a keretet Bösenbacher Ferenc használhatja föl.

5/2010. (05. 12.) sz. határozat

A kuratórium egyhangúlag, 7 szavazattal elfogadta az Edini Szvit Alapítvány és a BHKKA együttműködési megállapodását és a megállapodás aláírására felhatalmazza dr. Botz Lászlót, a kuratórium elnökét.

6/2010. (12.11.) sz. határozat

A kuratórium egyhangúlag elfogadta Nagy Károly önkéntes jutalmára tett javaslatot a BHKK honlapjának szerkesztése elismeréseképpen 14 300 Ft értékben.

2009

2009. 02. 26. Kuratóriumi ülés

1/2009. (02. 26.) határozat

A kuratórium egyhangúlag elfogadta a BHKKA 2008. évi közhasznúsági jelentését, az éves szakmai és pénzügyi beszámolót.

2009. 12. 17. Kuratóriumi ülés

2/2009. (12. 17.) határozat

A kuratórium egyhangúlag elfogadta az EBESZ 15 éve konferencia szervezésében való részvételért személyenként 14 300 Ft jutalom megadását.

Angyal Zsuzsanna, Hortobágyi Linda, Németh Anita

3/2009. (12. 17.) határozat

A kuratórium egyhangúlag elfogadta Czehelszki Levente önkéntes jutalmára tett javaslatot a BHKK kül- és biztonságpolitikai klubjáról rendszeresen írt tudósításai elismeréseképpen 14 300 Ft értékben.

4/2009. (12. 17.) határozat

A kuratórium egyhangúlag elfogadta Lövenberg Viktória, az EU magyar képviselője az EBESZ megalakulásának 15 éves évfordulója című nemzetközi konferencián való részvételének 90 700 Ft összegű támogatását.

5/2009. (12. 17.) határozat

A kuratórium egyhangúlag elfogadta Mathew Geertsen, az EBESZ titkárság képviselője az EBESZ megalakulásának 15 éves évfordulója című nemzetközi konferencián való részvételének 610 € összegű támogatását.

2008

2008. 03. 26. Kuratóriumi ülés

A kuratórium 3 jelenlevő tagjával a testület határozatképes.

1./2008. határozat:

A BHKKA 2007. évi közhasznúsági jelentését és beszámolóját a kuratórium 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Az ülés 1. napirendi pontja: A beszámoló ismertetését és megvitatását követően BHKK 2007. évi beszámolóját 3 igen szavazattal, a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

2./2008. határozat:

Sándor Zsuzsanna havi bérének nettó összege visszamenőleg 2008. február hónaptól 100.064 Ft.

A kuratórium a fizetésemelésre tett javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Az ülés 2. napirendi pontja: Javaslat Sándor Zsuzsanna, az alapítvány alkalmazottjának fizetésemelésére.

100.064 Ft nettó fizetés visszamenőleg február hónaptól, mely az Alapítványnak összesen havonta 177.548 Ft kiadást jelentene. 2008. év első félévére ez az összeg kifizethető.

2008. 11. 26. Kuratóriumi ülés

3./2008. határozat:

A kuratórium egyhangúlag a Nagy Károly alkalmazására tett javaslatot és visszamenőleges hatállyal megerősítette: 2008. október 1-től Nagy Károly havi bére 75 000 forint, béren kívüli juttatása 6 000 Ft étkezési utalvány és magánnyugdíjpénztári befizetés jogszabálynak megfelelően.

4./2008. határozat:

A „Katonák egymás között” című konferencia szervezésében résztvevő önkénteseknek 10000 (tízezer) Ft értékben való megjutalmazásáról. (könyvutalvány) Berhidi Ádám, Németh Anita.